Tillbaka

Här bor...    

Vi bor i ett samhälle som heter Krokek och är beläget 2,5 mil

utanför Norrköping, vid Bråviken. Antalet invånare (2004) är 5385, i själva tätorten

med samma namn bor större delen av befolkningen, 4082 invånare (2000).

Ortnamnet kommer från den krokväxta ek som förr i tiden var gränsmärke mellan Östergötland

och Södermanland.

I Krokek finns bl.a. en Konsum-butik, en ICA-affär, dagis, två grundskolor,

Krokeks kyrka och en buss- och järnvägsstation.            

Krokek har bussförbindelser till Åby, Norrköping, Stavsjö och Nyköping.

Kustpilen stannar i Krokek och det gör även vanliga tåg på sträckan Malmö-Stockholm.

.....................................................................................................................................

 Svintuna Kvarn

Kvarndriften i Svintunaån har medeltida traditioner. 1399 ägdes kvarnen av drottning Margareta.

Så småningom kom den att tillhöra Krokeks kloster för att sedan tillfalla Gustav Vasa och kronan.

I kronans ägo fanns kvarnen till 1722 då den såldes till Stavsjö Bruks ägare.

Det var främst de stora skördarna från Vikbolandet som maldes här.

Vikbolandets långsamt rinnande bäckar gav inte tillräcklig drivkraft för kvarnen,

 så säden skeppades över Bråviken till  kvarnarna utmed Kolmårdsbranten.

Kvarnen drivs av ett vattenhjul av överfallstyp.

Vattnet leds då i en träränna och faller ovanifrån ned på hjulet.

 Av kraften från det fallande vattnet drivs det sex meter stora hjulet runt.

Byggnadens ålder är okänd men den tredje våningen byggdes på under 1900 talets början.

Verksamheten pågick fram till 1968.

Därefter köptes Svintuna Kvarn av Norrköpings kommun

som 1975-76 lät renovera kvarnen till funktionsdugligt skick.

 

Än idag används kvarnen.

 

 

 

 

Bråviken en härlig vinterdag.....

   

 Så här ser det ut sommartid från restaurang Sjöstugan....

Tillbaka